CzechMania.cz

Propozice

PROPOZICE JIHLAVSKÉHO PŮLMARATONU 2016

PŮLMARATON
21,0975 km: 2 okruhy
oficiálně změřená trať, značen každý kilometr

TERMÍN
Neděle  11. 9. 2016
12.00 hod    start

LOKALITA
Masarykovo náměstí-centrum města a ulice města Jihlavy

DÉLKA TRATÍ DLE KATEGORIÍ 
Jednotlivci                              21,097 km
Štafety dvojice            2 x       10,548 km
Štafety čtveřice           4 x         5,274 km

STARTUJÍCÍ
Všichni řádně přihlášení závodníci dle věkových kategorií,  kteří se registrují elektronicky v řádném  termínu.
registrovaní v  pátek    09. 9.  10.00 – 18.00   Masarykovo náměstí
registrovaní v neděli    11. 9.  08.00 – 10.30   Masarykovo náměstí – prostor startu a cíle

Přihlášky:
na internetové adrese: http://www.jihlavskypulmaraton.cz  nebo na místě závodu.
Cena startovného se liší dle data registrace.  

UZÁVĚRKA ELEKTRONICKÝCH PŘIHLÁŠEK
Uzávěrka elektronických přihlášek a bezhotovostních plateb startovného je:
– do   12. 8. 2016 snížená cena startovného
– do   02. 9. 2016 základní cena startovného.

REGISTRACE PRO JIHLAVSKÝ PŮLMARATON SPUŠTĚNA …………

STARTOVNÉ
300,– Kč registrace a platba:  zpuštění registrace  – 12. 08. 2016
350,– Kč registrace a platba:  13. 08. 2016 – 02. 09. 2016
400,– Kč                   pátek    9.9. 2016 -  10.00 –  18.00   Masarykovo náměstí 

                               neděle  11. 9.   08.00 –  10.30   Masarykovo náměstí – prostor startu a cíle

startovné zahrnuje
startovní číslo se jménem, tričko (pouze při přihlášce a zaplacení do 2. 9. 2016),  pamětní medaili
občerstvení v průběhu závodu, zdravotní a technickou pomoc, měření času
v případě neúčasti se startovné nevrací

ZPŮSOB PLATBY
na účet banky:  ČSOB, a.s.,  č.ú. 241 830 347 / 0300, variabilní symbol bude specifikován během přihlašování.
Přihlášky a platby po tomto termínu pouze v místě startu v době registrace.
Doklad o zaplacení vezměte s sebou k prezentaci.

KATEGORIE

JEDNOTLIVCI
Klasifikováni budou závodníci  následujících věkových kategoriích (rozhodující je vždy rok narození)

Muži                                                 
A  15 – 39 let (2000–76)             
B  40 – 49 let (1975–66)             
C  50 – 59 let (1965–56)             
D  60 – 69 let (1955–46)             
E  70 – 79 let (1945–36)
F  80 a starší (1935.... )

Ženy
A  15 – 34 let (2000–81)
B  35 – 44 let (1980–71)
C  45 – 54 let (1970–61)
D  55 a starší (1960... )

ŠTAFETY - DVOJICE
Muži
MŠ2    DVOJICE + DVOJICE  FIREMNÍ TÝMY
Od 15 ti let bez rozdílu věku

Ženy
ŽŠ2      DVOJICE  + DVOJICE  FIREMNÍ TÝMY
Od 15 ti let bez rozdílu věku

MIX
MXŠ2    DVOJICE + DVOJICE  FIREMNÍ TÝMY
Od 15 ti let bez rozdílu věku

ŠTAFETA – ČTVEŘICE
Muži
MŠ4    ČTVEŘICE + ČTVEŘICE  FIREMNÍ TÝMY
Od 15 ti let bez rozdílu věku

Ženy
ŽŠ4    ČTVEŘICE + ČTVEŘICE  FIREMNÍ TÝMY
Od 15 ti let bez rozdílu věku

Mix
MXŠ4    ČTVEŘICE + ČTVEŘICE  FIREMNÍ TÝMY
Od 15 ti let bez rozdílu věku

ČASOMÍRA
Zajišťuje firma Time Chip  http://www.timechip.cz
Závod bude měřen čipy.

Časový limit pro půlmaraton – 3,5 hodiny !
Výsledky: výsledkové listiny ihned po ukončení závodu
v prostoru startu a cíle a na www.jihlavskypulmaraton.cz                

KAŽDÝ ÚČASTNÍK STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ÚČASTNÍK MLADŠÍ 18 LET DOLOŽÍ PŘI PREZENCI SOUHLAS RODIČŮ


RODINNÝ BĚH – 1,2 km
mapa trati
1 200 m: 1 okruh
neoficiálně změřená trať

TERMÍN
Neděle  11. 9. 2016

10.30 hod    start rodinného běhu

Řádně přihlášení dospělý(í) + dítě, děti – do 15. let  registrovaní do 2. 9. 2016
registrovaní v  pátek  09. 9.    10.00 -  18.00   Masarykovo náměstí
registrovaní v neděli   11. 9.    08.00 – 10.00   Masarykovo náměstí – prostor startu a cíle

PŘIHLÁŠKY
na internetové adrese: http://www.jihlavskypulmaraton.cz  nebo na místě závodu.
Cena startovného se neliší

UZÁVĚRKA ELEKTRONICKÝCH PŘIHLÁŠEK
Uzávěrka elektronických přihlášek a bezhotovostních plateb startovného je:
– do  2. 9. 2016

RB
Jediná kategorie bez rozdílu věku a pohlaví     -  rozumí se:  rodič(e)  +  dítě(děti) do 15ti let

Přihlašují se rodinné týmy. Tj. minimálně 1 dospělý + minimálně jedno dítě do 15 let, nebo jakákoli jiná kombinace většího počtu členů týmu. Tým běží spolu. Výsledný čas i pořadí jsou stanoveny podle posledního člena týmu v cíli.  Dítě ani dospělý nemohou běžet samostatně.

Startovné
70,– kč  dospělý
20,– kč dítě do 15.let
Např rodina 2 dospělí + 2 děti ( 2x70,- + 2x20,-  = 180,-kč )

 Pouze při přihlášce do 2. 9. (elektronicky)  –  při registraci možno objednat tričko – cena á 120,–

Registrace
pátek   09. 9.  10.00 –  18.00   Masarykovo náměstí
neděle 11. 9.  08.00 – 10.00   Masarykovo náměstí – prostor startu a cíle
cena startovného se nemění

Startovné zahrnuje
startovní číslo se jménem,  tričko ( pouze při přihlášce a objednávce do  2. 9. 2016),  pamětní  medaili,  zdravotní a technickou pomoc, měření času
v případě neúčasti se startovné nevrací

ČASOMÍRA
Zajišťuje firma TimeChip  http://www.timechip.cz
Závod bude měřen čipy.

Výsledky: výsledkové listiny ihned po ukončení závodu
v prostoru startu a cíle a na www.jihlavskypulmaraton.cz            

KAŽDÝ ÚČASTNÍK STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
NEZLETILÍ ÚČASTNÍCI STARTUJÍ V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY


ZÁVOD KOLOBĚŽEK
10,548 km: 1 okruh Jihlavského půlmaratonu

TERMÍN
Neděle  11. 9. 2016
11.45 hod    start

Přihlášky
na internetové adrese: http://www.jihlavskypulmaraton.cz  nebo na místě závodu.
STARTOVNÉ
300, – Kč registrace a platba: – do  12. 08. 2016
350,– Kč registrace a platba:  13. 08. 2016 – 02. 09. 2016
400,– Kč  pátek   09. 9.   10.00 –  18.00   Masarykovo náměstí

neděle 11. 9.   08.00 – 10.30   Masarykovo náměstí – prostor startu a cíle

Startovné zahrnuje
startovní číslo se jménem, tričko, ( pouze při přihlášce do 2. 9. 2016),  pamětní medaili
občerstvení v průběhu závodu, zdravotní a technickou pomoc, měření času
v případě neúčasti se startovné nevrací

Kategorie KOLOBĚŽKY:
muži (1997 a starší)
ženy (1997 a starší)

ČASOMÍRA
Zajišťuje firma TimeChip  http://www.timechip.cz
Závod bude měřen čipy.

Výsledky: výsledkové listiny ihned po ukončení závodu
v prostoru startu a cíle a na www.jihlavskypulmaraton.cz

KAŽDÝ ÚČASTNÍK STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ÚČASTNÍK MLADŠÍ 18 LET DOLOŽÍ PŘI PREZENCI SOUHLAS RODIČŮ

© jihlavský půlmaraton – 2016

Partneři závodu

GEO: ,