CZECHMANIA.CZ – Fandíme s vámi!

Propozice

PROPOZICE JIHLAVSKÉHO PŮLMARATONU 2020

PŮLMARATON
21,0975 km ve 2 okruzích.
Oficiálně změřená trať, značen každý kilometr.

TERMÍN
Neděle  13. 9. 2020
12.00 hod    start

LOKALITA
Masarykovo náměstí-centrum města a ulice města Jihlavy.

DÉLKA TRATÍ DLE KATEGORIÍ
Jednotlivci                              21,097 km
Štafety dvojice            2 x       10,548 km
Štafety čtveřice           4 x         5,274 km

STARTUJÍCÍ
Všichni přihlášení závodníci, dle kategorií.

PŘIHLÁŠKY
- elektronicky na internetové adrese www.jihlavskypulmaraton.cz Bezhotovostní platba startovného. Uzávěrka elektronických přihlášek 21. 8. 2020. Tričko lze objednat jen při elektronickém přihlašování.
- osobně při prezentaci  
        v  pátek 4. 9. 2020  10:00 – 18:00 hod.
        v neděli 6. 9. 2020    8:00 – 10:30 hod. na místě závodu (Masarykovo náměstí)


STARTOVNÉ
Cena startovného se liší dle způsobu přihlášení.
400,– Kč při elektronickém přihlášení a bezhotovostní platbě,  cena za případně objednané tričko je 150,- Kč
500,– Kč  při osobním přihlášení na místě závodu
Startovné zahrnuje: startovní číslo se jménem, pamětní medaili, občerstvení v průběhu závodu, zdravotní a technickou pomoc, měření času.
V případě neúčasti se startovné nevrací.
Startovné nezahrnuje tričko, to se objednává a platí zvlášť (možno objednat pouze při elektronické přihlášce s bezhotovostní platbou). Na místě závodu budou trička také k zakoupení, ale jen do vyprodání zásob, cena 150,-Kč

ZPŮSOB PLATBY
na účet banky:  ČSOB, a.s.,  č.ú. 241 830 347 / 0300, variabilní symbol bude specifikován během přihlašování. Doklad o zaplacení vezměte s sebou k prezentaci.
Přihlášky a platby po uzávěrce elektronického přihlašování pouze hotovostně při prezenci v místě startu závodu.

KATEGORIE

JEDNOTLIVCI
Klasifikováni budou závodníci následujících věkových kategorií (rozhodující je vždy rok narození).

Muži                                                 
A  15 – 39 let (2005–1981)             
B  40 – 49 let (1980–71)             
C  50 – 59 let (1970–61)             
D  60 – 69 let (1960–51)             
E  70 – 79 let (1950–41)
F  80 a starší (1940.... )

Ženy
A  15 – 34 let (2005–1986)
B  35 – 44 let (1985–76)
C  45 – 54 let (1975–66)
D  55 a starší (1965... )

ŠTAFETY - DVOJICE

Muži
MŠ2    DVOJICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

Ženy
ŽŠ2      DVOJICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

MIX
MXŠ2    DVOJICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

ŠTAFETY – ČTVEŘICE

Muži
MŠ4    ČTVEŘICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

Ženy
ŽŠ4    ČTVEŘICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

Mix
MXŠ4    ČTVEŘICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

ČASOMÍRA
Zajišťuje firma SPORTSOFT TIMING  http://www.sportsoft.cz
Závod bude měřen čipy.

Časový limit pro půlmaraton – 3 hodiny!
Výsledky: výsledkové listiny ihned po ukončení závodu
v prostoru startu a cíle a na www.jihlavskypulmaraton.cz                

KAŽDÝ ÚČASTNÍK STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ÚČASTNÍK MLADŠÍ 18 LET DOLOŽÍ PŘI PREZENCI SOUHLAS RODIČŮ

RODINNÝ BĚH – 1,2 km
mapa trati
1 200 m: 1 okruh
Neoficiálně změřená trať.

TERMÍN
Neděle  13. 9. 2020
10.30 hod    start rodinného běhu

LOKALITA
Masarykovo náměstí a centrum města Jihlavy.

STARTUJÍCÍ
Všichny přihlášené "rodinné" týmy.

PŘIHLÁŠKY
- elektronicky na internetové adrese www.jihlavskypulmaraton.cz Bezhotovostní platba startovného. Uzávěrka elektronických přihlášek 21. 8. 2020. Trička lze objednat jen při elektronickém přihlašování.
- osobně při prezentaci
        v pátek 4. 9. 2020  10:00 – 18:00 hod.
        v neděli 6. 9. 2020 8:00 – 10:30 hod na místě závodu (Masarykovo náměstí)

STARTOVNÉ
Cena startovného se neliší
150,– kč  dospělý
80,– kč dítě do 15.let
Např. rodina 2 dospělí + 2 děti:  2x150,- + 2x80,-  = 460,-Kč
Startovné zahrnuje: startovní číslo se jménem, pamětní medaili, zdravotní a technickou pomoc, měření času.
V případě neúčasti se startovné nevrací.
Startovné nezahrnuje tričko, to se objednává a platí zvlášť (možno objednat pouze při elektronické přihlášce s bezhotovostní platbou). Na místě závodu budou trička také k zakoupení, ale jen do vyprodání zásob, cena 150,-Kč

ZPŮSOB PLATBY
na účet banky:  ČSOB, a.s.,  č.ú. 241 830 347 / 0300, variabilní symbol bude specifikován během přihlašování. Doklad o zaplacení vezměte s sebou k prezentaci.
Přihlášky a platby po uzávěrce elektronického přihlašování pouze hotovostně při prezentaci v místě startu závodu.

KATEGORIE
RB
Jediná kategorie bez rozdílu věku a pohlaví     -  rozumí se:  rodič(e)  +  dítě(děti) do 15ti let.
Přihlašují se "rodinné" týmy. Tým tj. minimálně 1 dospělý + minimálně jedno dítě do 15 let, nebo jakákoli jiná kombinace většího počtu členů týmu. Tým běží spolu. Výsledný čas i pořadí jsou stanoveny podle posledního člena týmu v cíli.  Dítě ani dospělý nemohou běžet samostatně.

ČASOMÍRA
Zajišťuje firma SPORTSOFT TIMING  www.sportsoft.cz
Závod bude měřen čipy.


Výsledky: výsledkové listiny ihned po ukončení závodu
v prostoru startu a cíle a na www.jihlavskypulmaraton.cz            

KAŽDÝ ÚČASTNÍK STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
NEZLETILÍ ÚČASTNÍCI STARTUJÍ V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY

Partneři závodu

GEO: ,