Propozice závodu

PROPOZICE ZÁVODU JIHLAVSKÝ PŮLMARATON 2024

PŮLMARATON

21,0975 km ve 2 okruzích.
Oficiálně změřená trať, značen každý kilometr.

TERMÍN

Neděle 8. 9. 2024
12.00 hod start

LOKALITA

Masarykovo náměstí-centrum města a ulice města Jihlavy.

DÉLKA TRATÍ DLE KATEGORIÍ

Jednotlivci            21,097 km
Štafety dvojice      2 x   10,548 km (předání štafety na Masarykově náměstí)
Štafety čtveřice      4 x   5,274 km (předání štafety na Masarykově náměstí 1. a 3. úsek a u zábavního parku Robinson 2. a 4. úsek)

STARTUJÍCÍ

Všichni přihlášení závodníci, dle kategorií.

PŘIHLÁŠKY

- elektronicky na internetové adrese www.jihlavskypulmaraton.cz Bezhotovostní platba startovného. Uzávěrka elektronických přihlášek 31. 8. 2024.
Tričko lze objednat jen při elektronickém přihlašování.
- osobně při prezentaci
      v pátek 6. 9. 2024 15:00–19:00 hod.
      v neděli 8. 9. 2024 8:00–10:30 hod. na místě závodu (Masarykovo náměstí)

STARTOVNÉ

Cena startovného se liší dle způsobu přihlášení.
500 Kč při elektronickém přihlášení a bezhotovostní platbě, cena za případně objednané tričko je 200 Kč
600 Kč při osobním přihlášení na místě závodu
Startovné zahrnuje: startovní číslo se jménem, pamětní medaili, občerstvení v průběhu závodu, zdravotní a technickou pomoc, měření času. V případě neúčasti se startovné nevrací.
Startovné nezahrnuje tričko, to se objednává a platí zvlášť (možno objednat pouze při elektronické přihlášce s bezhotovostní platbou). Na místě závodu budou trička také k zakoupení, ale jen v omezeném množství a do vyprodání zásob, cena 250 Kč.

ZPŮSOB PLATBY

Na účet banky: Fio banka, a.s. 2002375059/2010, variabilní symbol bude specifikován během přihlašování. Přihlášky a platby po uzávěrce elektronického přihlašování pouze hotovostně při prezenci v místě startu závodu.

KATEGORIE

JEDNOTLIVCI

Klasifikováni budou závodníci následujících věkových kategorií (rozhodující je vždy rok narození).

Muži
Junioři (do 18 let včetně)
A 19 – 39 let
B 40 – 49 let
C 50 – 59 let
D 60 – 69 let
E 70 – 79 let
F 80 a více let

Ženy
Juniorky (do 18 let včetně)
A 19 – 39 let
B 40 – 49 let
C 50 – 59 let
D 60 a více let

ŠTAFETY - DVOJICE

Muži
MŠ2     DVOJICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

Ženy
ŽŠ2     DVOJICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

MIX
MXŠ2     DVOJICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

ŠTAFETY – ČTVEŘICE

Muži
MŠ4     ČTVEŘICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

Ženy
ŽŠ4     ČTVEŘICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

Mix
MXŠ4     ČTVEŘICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

ČASOMÍRA

Zajišťuje firma Ptime, s.r.o. www.ptime.cz
Závod bude měřen čipy, které jsou umístěné na zadní straně startovního čísla a nevrací se.

Časový limit pro půlmaraton – 3 hodiny! Trať bude uzavřena v 15 hodin.
Výsledky: výsledkové listiny ihned po ukončení závodu v prostoru startu a cíle a na www.jihlavskypulmaraton.cz

KAŽDÝ ÚČASTNÍK STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ÚČASTNÍK MLADŠÍ 18 LET DOLOŽÍ PŘI PREZENCI SOUHLAS RODIČŮRODINNÝ BĚH – 1,2 km

1 200 m: 1 okruh
Neoficiálně změřená trať.

TERMÍN

Neděle 8. 9. 2024
10.30 hod start rodinného běhu

LOKALITA

Masarykovo náměstí a centrum města Jihlavy.

STARTUJÍCÍ

Všichny přihlášené "rodinné" týmy.

PŘIHLÁŠKY

- elektronicky na internetové adrese www.jihlavskypulmaraton.cz Bezhotovostní platba startovného. Uzávěrka elektronických přihlášek 31. 8. 2024. Trička lze objednat jen při elektronickém přihlašování.
- osobně při prezentaci
      v pátek 6. 9. 2024 15:00–19:00 hod.
      v neděli 8. 9. 2024 8:00–9:30 hod na místě závodu (Masarykovo náměstí)

STARTOVNÉ

Cena startovného se neliší dle způsobu přihlášení (elektronicky nebo osobně). Doporučujeme však elektronické přihlášky do 31. 8. 2024 z důvodu rychlosti odbavení při prezenci před závodem.
200 Kč dospělý
100 Kč dítě do 15 let
Např. rodina 2 dospělí + 2 děti: 2x200 + 2x100 = 600 Kč.
Cena za případně objednané tričko je 200 Kč.
Startovné zahrnuje: startovní číslo se jménem, pamětní medaili, zdravotní a technickou pomoc, měření času. V případě neúčasti se startovné nevrací.
Startovné nezahrnuje tričko, to se objednává a platí zvlášť (možno objednat pouze při elektronické přihlášce s bezhotovostní platbou). Na místě závodu budou trička také k zakoupení, ale jen v omezeném množství a do vyprodání zásob, cena 250 Kč.

ZPŮSOB PLATBY

Na účet banky: Fio banka, a.s. 2002375059/0300, variabilní symbol bude specifikován během přihlašování. Přihlášky a platby po uzávěrce elektronického přihlašování pouze hotovostně při prezentaci v místě startu závodu.

KATEGORIE

RODINNÝ BĚH

Jediná kategorie bez rozdílu věku a pohlaví - rozumí se: rodič (e) + dítě (děti) do 15 let.
Přihlašují se "rodinné" týmy. Tým tj. minimálně 1 dospělý + minimálně jedno dítě do 15 let, nebo jakákoli jiná kombinace většího počtu členů týmu. Tým běží spolu. Výsledný čas i pořadí jsou stanoveny podle posledního člena týmu v cíli. Dítě ani dospělý nemohou běžet samostatně.

ČASOMÍRA

Zajišťuje firma Ptime, s.r.o. www.ptime.cz
Závod bude měřen čipy, které jsou umístěné na zadní straně startovního čísla a nevrací se.

Výsledky: výsledkové listiny ihned po ukončení závodu v prostoru startu a cíle a na www.jihlavskypulmaraton.cz

KAŽDÝ ÚČASTNÍK STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
NEZLETILÍ ÚČASTNÍCI STARTUJÍ V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBYJIHLAVSKÁ DECATHLON 10 KM.

10 km    1 okruh.
Oficiálně změřená trať, značen každý kilometr.

TERMÍN

Neděle 8. 9. 2024
12.15 hod start

LOKALITA

Masarykovo náměstí-centrum města a ulice města Jihlavy.

DÉLKA TRATÍ DLE KATEGORIÍ

Jednotlivci muži a ženy bez rozdílu věku 1 x km 10,548 km.

STARTUJÍCÍ

Všichni přihlášení závodníci, dle kategorií.

PŘIHLÁŠKY

- elektronicky na internetové adrese www.jihlavskypulmaraton.cz Bezhotovostní platba startovného. Uzávěrka elektronických přihlášek 25. 8. 2024. Tričko lze objednat jen při elektronickém přihlašování.
- osobně při prezentaci
      v pátek 6. 9. 2024 15:00 – 19:00 hod. Masarykovo náměstí – Stan
      v neděli 8. 9. 2024 8:00 – 10:30 hod. na místě závodu (Masarykovo náměstí)

STARTOVNÉ

Cena startovného se liší dle způsobu přihlášení.
300,– Kč při elektronickém přihlášení a bezhotovostní platbě, cena za případně objednané tričko je 200,- Kč
400,– Kč při osobním přihlášení na místě závodu
Startovné zahrnuje: startovní číslo se jménem, pamětní medaili, občerstvení v průběhu závodu, zdravotní a technickou pomoc, měření času. V případě neúčasti se startovné nevrací. Startovné nezahrnuje tričko, to se objednává a platí zvlášť (možno objednat pouze při elektronické přihlášce s bezhotovostní platbou). Na místě závodu budou trička také k zakoupení, ale jen do vyprodání zásob, cena 250,-Kč.

ZPŮSOB PLATBY

Dle pokynů na https://www.jihlavskypulmaraton.cz/ během přihlašování. Doklad o zaplacení vezměte s sebou k prezentaci. Přihlášky a platby po uzávěrce elektronického přihlašování pouze hotovostně při prezenci v místě startu závodu.

KATEGORIE

JEDNOTLIVCI

Klasifikováni budou závodníci následujících věkových kategorií (rozhodující je vždy rok narození).
Muži
15 let a více. Do 18 let musí předložit souhlas rodičů.
Ženy
15 let a více. Do 18 let musí předložit souhlas rodičů.

ČASOMÍRA

Zajišťuje firma Ptime, s.r.o. www.ptime.cz
Závod bude měřen čipy, které jsou umístěné na zadní straně startovního čísla a nevrací se.

Výsledky: výsledkové listiny ihned po ukončení závodu v prostoru startu a cíle a na www.jihlavskypulmaraton.cz

KAŽDÝ ÚČASTNÍK STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
NEZLETILÍ ÚČASTNÍCI STARTUJÍ V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY


sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor