Propozice závodu

PROPOZICE ZÁVODU JIHLAVSKÝ PŮLMARATON 2022

PŮLMARATON

21,0975 km ve 2 okruzích.
Oficiálně změřená trať, značen každý kilometr.

TERMÍN

Neděle 11. 9. 2022
12.00 hod start

LOKALITA

Masarykovo náměstí-centrum města a ulice města Jihlavy.

DÉLKA TRATÍ DLE KATEGORIÍ

Jednotlivci            21,097 km
Štafety dvojice      2 x   10,548 km (předání štafety na Masarykově náměstí)
Štafety čtveřice      4 x   5,274 km (předání štafety na Masarykově náměstí 1. a 3. úsek a u zábavního parku Robinson 2. a 4. úsek)

STARTUJÍCÍ

Všichni přihlášení závodníci, dle kategorií.

PŘIHLÁŠKY

- elektronicky na internetové adrese www.jihlavskypulmaraton.cz Bezhotovostní platba startovného. Uzávěrka elektronických přihlášek 25. 8. 2022.
Tričko lze objednat jen při elektronickém přihlašování.
- osobně při prezentaci
      v pátek 9. 9. 2022 15:00 – 19:00 hod.
      v neděli 11. 9. 2022 8:00 – 10:30 hod. na místě závodu (Masarykovo náměstí)

STARTOVNÉ

Cena startovného se liší dle způsobu přihlášení.
500 Kč při elektronickém přihlášení a bezhotovostní platbě, cena za případně objednané tričko je 150 Kč
600 Kč při osobním přihlášení na místě závodu
Startovné zahrnuje: startovní číslo se jménem, pamětní medaili, občerstvení v průběhu závodu, zdravotní a technickou pomoc, měření času. V případě neúčasti se startovné nevrací.
Startovné nezahrnuje tričko, to se objednává a platí zvlášť (možno objednat pouze při elektronické přihlášce s bezhotovostní platbou). Na místě závodu budou trička také k zakoupení, ale jen v omezeném množství a do vyprodání zásob, cena 200 Kč.

ZPŮSOB PLATBY

Na účet banky: ČSOB, a.s., č.ú. 241 830 347 / 0300, variabilní symbol bude specifikován během přihlašování. Přihlášky a platby po uzávěrce elektronického přihlašování pouze hotovostně při prezenci v místě startu závodu.

KATEGORIE

JEDNOTLIVCI

Klasifikováni budou závodníci následujících věkových kategorií (rozhodující je vždy rok narození).

Muži

Junioři (do 18 let včetně)
A 19 – 39 let
B 40 – 49 let
C 50 – 59 let
D 60 – 69 let
E 70 – 79 let
F 80 a více let

Ženy

Juniorky (do 18 let včetně)
A 19 – 39 let
B 40 – 49 let
C 50 – 59 let
D 60 a více let

ŠTAFETY - DVOJICE

Muži

MŠ2     DVOJICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

Ženy
ŽŠ2     DVOJICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

MIX
MXŠ2     DVOJICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

ŠTAFETY – ČTVEŘICE

Muži
MŠ4     ČTVEŘICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

Ženy
ŽŠ4     ČTVEŘICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

Mix
MXŠ4     ČTVEŘICE
Od 15 ti let bez rozdílu věku

ČASOMÍRA

Zajišťuje firma SPORTSOFT TIMING www.sportsoft.cz
Závod bude měřen čipy.

Časový limit pro půlmaraton – 3 hodiny! Trať bude uzavřena v 15 hodin.
Výsledky: výsledkové listiny ihned po ukončení závodu v prostoru startu a cíle a na www.jihlavskypulmaraton.cz

KAŽDÝ ÚČASTNÍK STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ÚČASTNÍK MLADŠÍ 18 LET DOLOŽÍ PŘI PREZENCI SOUHLAS RODIČŮRODINNÝ BĚH – 1,2 km

1 200 m: 1 okruh
Neoficiálně změřená trať.

TERMÍN

Neděle 11. 9. 2022
10.30 hod start rodinného běhu

LOKALITA

Masarykovo náměstí a centrum města Jihlavy.

STARTUJÍCÍ

Všichny přihlášené "rodinné" týmy.

PŘIHLÁŠKY

- elektronicky na internetové adrese www.jihlavskypulmaraton.cz Bezhotovostní platba startovného. Uzávěrka elektronických přihlášek 25. 8. 2022. Trička lze objednat jen při elektronickém přihlašování.
- osobně při prezentaci
      v pátek 9. 9. 2022 15:00 – 19:00 hod.
      v neděli 11. 9. 2022 8:00 – 9:30 hod na místě závodu (Masarykovo náměstí)

STARTOVNÉ

Cena startovného se neliší dle způsobu přihlášení (elektronicky nebo osobně). Doporučujeme však elektronické přihlášky do 28. 8. 2022 z důvodu rychlosti odbavení při prezenci před závodem.
200 Kč dospělý
100 Kč dítě do 15 let
Např. rodina 2 dospělí + 2 děti: 2x200 + 2x100 = 600 Kč.
Cena za případně objednané tričko je 150 Kč.
Startovné zahrnuje: startovní číslo se jménem, pamětní medaili, zdravotní a technickou pomoc, měření času. V případě neúčasti se startovné nevrací.
Startovné nezahrnuje tričko, to se objednává a platí zvlášť (možno objednat pouze při elektronické přihlášce s bezhotovostní platbou). Na místě závodu budou trička také k zakoupení, ale jen v omezeném množství a do vyprodání zásob, cena 200 Kč.

ZPŮSOB PLATBY

Na účet banky: ČSOB, a.s., č. ú. 241 830 347 / 0300, variabilní symbol bude specifikován během přihlašování. Přihlášky a platby po uzávěrce elektronického přihlašování pouze hotovostně při prezentaci v místě startu závodu.

KATEGORIE

RODINNÝ BĚH

Jediná kategorie bez rozdílu věku a pohlaví - rozumí se: rodič (e) + dítě (děti) do 15 let.
Přihlašují se "rodinné" týmy. Tým tj. minimálně 1 dospělý + minimálně jedno dítě do 15 let, nebo jakákoli jiná kombinace většího počtu členů týmu. Tým běží spolu. Výsledný čas i pořadí jsou stanoveny podle posledního člena týmu v cíli. Dítě ani dospělý nemohou běžet samostatně.

ČASOMÍRA

Zajišťuje firma SPORTSOFT TIMING www.sportsoft.cz
Závod bude měřen čipy.

Výsledky: výsledkové listiny ihned po ukončení závodu v prostoru startu a cíle a na www.jihlavskypulmaraton.cz

KAŽDÝ ÚČASTNÍK STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
NEZLETILÍ ÚČASTNÍCI STARTUJÍ V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor